I det första avsnittet av Idésherpa får du stifta bekantskap med Adam Smith, den skotska moralfilosofen som kommit att kallas nationalekonomins fader. Det finns en rad myter och missuppfattningar om såväl Adam Smith som hans böcker. Många har hört talas om honom, få har läst något han skrivit och än färre har gått på djupet. Patrik Strömer har gjort bådadera. Både Adam Smiths ekonomiska insikter och inte minst hans moralfilosofiska resonemang är högaktuella även i dag, i tider av ekonomiska, demokratiska och samhälleliga kriser.

00:0000:00

Load more